Ülejäänud treeningute hinnakiri

Individuaaltreening ehk iseseisev treening

Kestvus 1h. Toimub vaid rühmatreeningute välisel ning treeningsaali administraatori tööajal (Peetri treeningsaalis individuaal treeninguid ei toimu)

1 korra iseseisva treeningu hind(sõltumata vanusest) mittelepingulisele kliendile: 7€

1 korra iseseisva treeningu hind(sõltumata vanusest) lepingulisele kliendile: 5€

 • NB! Klient tasub enne treeningu algust saalirendi pileti tasu administraatorile.
 • NB! Saalirendi tasu ei pea tasuma kuldklient.
 • NB! Peetri treeningsaalis individuaal treeninguid ei toimu.
Proovitreening

Sisaldab proovi treeningut kliendi poolt valitud treeninggrupis

Proovitreeningu hind(sõltumata vanusest): 10€

 • NB! Klient tasub enne treeningu algust proovi treeningu tasu administraatorile (Peetri treeningsaalis toimub arveldamine treeneriga).
 • NB! Võimaldab ühe kordselt proovida nii Taipoksi kui BJJ treeningut.
 • NB! Proovi treening ei saa toimuda edasijõudnute rühmatreeningutel juhul kui kliendil puudub eelnev kogemus ja baastehnika.
 • NB! Proovi treeningu toimumine baaskursusel on võimalik vaid juhul kui treeninggrupis on veel vabu kohti.
1 korra pilet

Kestvus kuni 1,5 tundi. Sisaldab kliendi poolt valitud rühmatreeningut

Pileti hind (sõltumata vanusest): 10€


 • NB! Klient tasub enne treeningu algust 1 korra pileti tasu administraatorile (Peetri treeningsaalis toimub arveldamine treeneriga).
 • NB! 1 korra pilet ei võimalda osaleda edasijõudnute rühmatreeningutel juhul kui kliendil puudub eelnev kogemus ja baastehnika.
 • NB! 1 korra pilet ei võimalda osaleda mitte ühelgi baaskursusel.
Saalirendi tasu 1 tund (Personaal treening)

Toimub vaid rühmatreeningute välisel ajal, sisaldab kliendi poolt valitud treeneriga eelnevalt broneeritud ning kokku lepitud personaal treeningu saalirendi tasu.

1 korra saalirendi tasu hind (sõltumata vanusest) mittelepinguline klient: 7€

1 korra saalirendi tasu hind (sõltumata vanusest) lepinguline klient: 5€

 • NB! Klient tasub enne treeningu algust saalirendi pileti tasu administraatorile (Peetri treeningsaalis toimub arveldamine treeneriga).
 • NB! Saalirendi tasu ei pea tasuma kuldklient.
Saalirendi tasu 10 korra kaart (Personaal treening)

Kehtib 3 kuud alates selle väljastamise hetkest. Sisaldab kliendi poolt valitud erinevate personaal treeningute saalirendi tasusid.

Kaardi hind (sõltumata vanusest) mittelepinguline klient: 70€

Kaardi hind (sõltumata vanusest) lepinguline klient: 50€

 • NB! Klient tasub personaal treeningu 10 korra kaardi eest administraatorile, kes väljastab kaardi (Peetri treeningsaalis toimub arveldamine treeneriga, kes väljastab kaardi).
 • NB! Kaart ei võimalda osaleda rühmatreeningutel.
 • NB! Kaart ei võimalda osaleda baaskursusel.
 • NB! Kaart ei võimalda osaleda individuaal treeningul.
Rühmatreening 10 korra kaart

Kehtib 3 kuud alates selle väljastamise hetkest. Sisaldab kliendi poolt valitud erinevaid rühmatreeninguid, vanusele ja soole vastavates treeninggruppides.

Kaardi hind:

(-18a.) 79€
(18a.+) 89€
 • NB! Klient tasub personaal treeningu 10 korra kaardi eest administraatorile, kes väljastab kaardi (Peetri treeningsaalis toimub arveldamine treeneriga, kes väljastab kaardi).
 • NB! Kaart ei võimalda osaleda baaskursusel.
 • NB! Kaart ei võimalda osaleda individuaal ja personaal treeningul.
Lepinguline klient Põhipakett (2 korda nädalas treenivas grupis)

Sisaldab 2 treeningut nädalas, lepinguga seotud ühes kindlas grupis mis treenib 2 korda nädalas (välja arvatud baaskursusel)

Kuutasu hind:

(-18a.) 50€
(18a.+) 60€
 • NB! Lepingud sõlmitakse kõikide rühmatreeningutega liitumise korral, välja arvatud baaskursused
 • NB! Klient sõlmib liitumislepingu treeningsaali administratsioonis (Peetri treeningsaalis sõlmib lepingu treener).
 • NB! Klient tasub kuumakse talle väljastatud arve alusel ülekandega või treeningsaali administratsioonis (Peetri treeningsaalis toimub arveldamine ainult arve alusel).Kuutasu ehk liitumislepinguga ei saa osaleda edasijõudnute rühmatreeningutel juhul kui kliendil puudub eelnev kogemus ja baastehnika.
 • NB! Kuutasu ehk liitumisleping ei võimalda osaleda baaskursusel.
 • NB! Individuaal –ja personaal treeningute saalirendi tasu ei pea tasuma lepinguline klient.
Lepinguline klient Põhipakett (3 korda nädalas treenivas grupis)

Sisaldab 3 treeningut nädalas, lepinguga seotud ühes kindlas grupis mis treenib 3 korda nädalas (välja arvatud baaskursusel)

Kuutasu hind:

(-18a.) 59€
(18a.+) 69€
 • NB! Lepingud sõlmitakse kõikide rühmatreeningutega liitumise korral, välja arvatud baaskursused
 • NB! Klient sõlmib liitumislepingu treeningsaali administratsioonis (Peetri treeningsaalis sõlmib lepingu treener).
 • NB! Klient tasub kuumakse talle väljastatud arve alusel ülekandega või treeningsaali administratsioonis (Peetri treeningsaalis toimub arveldamine ainult arve alusel).
 • NB! Kuutasu ehk liitumislepinguga ei saa osaleda edasijõudnute rühmatreeningutel juhul kui kliendil puudub eelnev kogemus ja baastehnika.
 • NB! Kuutasu ehk liitumisleping ei võimalda osaleda baaskursusel.
 • NB! Individuaal –ja personaal treeningute saalirendi tasu ei pea tasuma lepinguline klient.
Lepinguline klient Kuldpakett

Sisaldab piiramatu arv treeninguid kuus, kliendi poolt vabalt valitud, vanusele ja soole vastavates treeninggruppides (välja arvatud baaskursusel)

Kuutasu hind:
(-18a.) 75€
(18a.+) 85€

 • NB! Lepingud sõlmitakse kõikide rühmatreeningutega liitumise korral, välja arvatud baaskursused.
 • NB! Klient sõlmib liitumislepingu treeningsaali administratsioonis (Peetri treeningsaalis sõlmib lepingu treener).
 • NB! Klient tasub kuumakse talle väljastatud arve alusel ülekandega või treeningsaali administratsioonis (Peetri treeningsaalis toimub arveldamine ainult arve alusel).
 • NB! Kuldpaketi ehk liitumislepinguga ei saa osaleda edasijõudnute rühmatreeningutel juhul kui kliendil puudub eelnev kogemus ja baastehnika.
 • NB! Kuldpaketti ehk liitumislepingut ei sõlmita kliendiga, kes osaleb ühel või mitmel erineval baaskursusel.
 • NB! Kuldpakett ehk liitumisleping ei võimalda osaleda baaskursusel.
 • NB! Kuldklient ei pea tasuma individuaal –ja personaal treeningute saalirendi tasu.